Abone Ol

Rainey Temkin, PhD

Alta Mira İyileşme Programları Klinik Direktörü
Rainey Temkin, PhD, is the Clinical Director at Alta Mira Recovery Programs as well as a licensed clinical psychologist. She began her time with Alta Mira as a primary therapist in 2018, then transitioned to the Clinical Director role in early 2023. Rainey knew immediately that Alta Mira’s values and deep commitment to excellence were a clear match with how she approaches her own work.

She obtained a PhD in Clinical Psychology with a specialization in Serious Mental Illness and Diversity and Community Mental Health from Pacific Graduate School of Psychology at Palo Alto University as well as an MA in Counseling Psychology from the Wright Institute in Berkeley. She also received specialty training in Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Behavior Therapy for Psychosis. Rainey was able to bring her expertise with serious mental illness to Alta Mira, along with a deep understanding of the interconnection between substance use and mental health. In her practice, she believes in the importance of both physical and mental well-being in recovery and to explore and investigate the mechanisms of change from an individual perspective.

Rainey developed the current curriculum for Dialectical Behavior Therapy at Alta Mira and recognizes, through this modality, the importance of both insight-oriented psychotherapy combined with actionable skills training to more effectively alter problem behaviors. She holds the dialectic of acceptance and change as the foundation for her clinical work and supports clients in developing a clearer sense of self, learning how to manage their emotions in a healthy way, accepting the highs and lows of life without impulsive action, and creating and improving healthy and stable relationships.

Furthermore, Rainey brings her expertise in mindfulness to the community at Alta Mira, facilitating a daily morning meditation practice to underscore how awareness in the present moment decreases our daily suffering. Rainey has been working with dual-diagnosed and chemically dependent individuals in a variety of settings, including inpatient, public hospital, and community mental health clinics.

Rainey Temkin, PhD, Alta Mira İyileşme Programları’nda Klinik Direktör olarak görev yapmaktadır ve aynı zamanda lisanslı bir klinik psikolog. Alta Mira’daki görevine 2018 yılında birincil terapist olarak başlamış, ardından 2023’ün başlarında Klinik Direktör rolüne geçiş yapmıştır. Rainey, Alta Mira’nın değerlerinin ve mükemmeliyet konusundaki derin taahhüdünün, kendi çalışma yaklaşımıyla ne kadar uyumlu olduğunu hemen fark etmiştir.

Pacific Graduate School of Psychology at Palo Alto University’den Ciddi Zihinsel Hastalıklar, Çeşitlilik ve Toplum Ruh Sağlığı konusunda uzmanlaşarak Klinik Psikoloji alanında doktora derecesini elde etmiştir. Ayrıca Berkeley’deki Wright Enstitüsü’nden Danışmanlık Psikolojisi alanında bir Yüksek Lisans derecesi almıştır. Rainey aynı zamanda Diyalektik Davranış Terapisi ve Psikoz için Bilişsel Davranış Terapisi konusunda özel eğitim almıştır. Rainey, ciddi zihinsel hastalıklar konusundaki uzmanlığını ve madde kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı derinlemesine anlamayı Alta Mira’ya getirebildi. Pratikte, iyileşme sürecinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın önemine inanmakta ve değişim mekanizmalarını bireysel bir perspektiften keşfetmeyi ve incelemeyi savunmaktadır.

Rainey, Alta Mira’da Diyalektik Davranış Terapisi için mevcut müfredatı geliştirmiş ve bu yöntem aracılığıyla, içgörü odaklı psikoterapi ile problemli davranışları daha etkili bir şekilde değiştirebilmek için uygulanabilir beceri eğitiminin önemini tanımıştır. Kabul ve değişim diyalektiğini klinik çalışmalarının temeli olarak benimsemiş ve müşterilerini daha net bir benlik duygusu geliştirmeye, duygularını sağlıklı bir şekilde yönetmeye, hayatın iniş çıkışlarını dürtüsel hareketler olmadan kabul etmeye ve sağlıklı ve stabil ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye yönlendirmektedir.

Bunun yanı sıra, Rainey, Alta Mira topluluğuna mindfulness (farkındalık) konusundaki uzmanlığını getirmekte, günlük yaşamda çektiğimiz acıyı azaltmada şu anki anın farkında olmanın önemini vurgulamak için her sabah bir meditasyon pratiği düzenlemektedir. Rainey, çift teşhisli ve kimyasal bağımlı bireylerle, hastane içi, kamu hastanesi ve toplum ruh sağlığı klinikleri de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışmıştır.

Yazar Arşivi: Rainey Temkin, PhD

Tedavide Zengin-Yoksul Farkı

Tam donanımlı rehabilitasyon merkezlerindeki varlıklı bireyler ve evsiz bağımlılar bazı yönlerden eşit olmasalar da tek ve en önemli ortak noktaları; acılarının aynı oluşu!

Devamını oku »

Tedavide Zengin-Yoksul Farkı

Tam donanımlı rehabilitasyon merkezlerindeki varlıklı bireyler ve evsiz bağımlılar bazı yönlerden eşit olmasalar da tek ve en önemli ortak noktaları; acılarının aynı oluşu!

Devamını oku »

Longevilab'e Abone Ol

Haber bültenimize abone olun ve güncel kalın.