Subscribe

Explicit Consent Form

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA ONAY FORMU

Tarafınızca paylaşmaya rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tamamen ve/veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine işbu onay formunu imzalayarak açık rızanızla EMC Medya Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi’ne izin verilmiş olacaktır. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, tarafınızca işbu onay formunu yüz yüze, elektronik ortam (İnternet, e-posta gibi), yazılı veya benzeri her türlü yoldan birini kullanarak okuyup, anlayıp ve imzalayarak aydınlatılmış ve açık rızanızla onay vermiş olacaksınız.  

Ad – Soyad / Tarih ve İmza

Subscribe to Longevilab​

Subscribe to our newsletter and stay updated.

Subscribe to Longevilab​

Subscribe to our newsletter and stay updated.

*